STRONA GŁÓWNA / OGŁOSZENIA / NIEDZIELA WIELKANOCNA – 04.04.2021

NIEDZIELA WIELKANOCNA – 04.04.2021

NIEDZIELA WIELKANOCNA – 04.04.2021

1. Przypominam że w kościele obowiązuje nakaz noszenia maseczki. Zwolnieni są ci
którzy mają takie zalecenie lekarskie oraz dzieci do 5 lat. Proszę aby przestrzegać tych
zasad dla własnego i innych bezpieczeństwa. W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od
udziału we mszy św. Mamy ograniczoną liczbę osób w kościele, ale możemy też
uczestniczyć w liturgii na zewnątrz kościoła.

2. Jezus Zmartwychwstał. Alleluja.
Drodzy parafianie, niech ta radosna wieść, ożywia naszą wiarę, naszą nadzieję. On
przychodzi aby obdarzyć nas największym darem, jakim jest dla nas życie wieczne.
Bądźmy Jego wiernymi uczniami.
Życzę wszystkim, spokojnych , zdrowych, pełnych nadziei i optymizmu Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Szczęść Boże.

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy zatroszczyli się o przygotowanie kościołów do
przeżywania Triduum Sacrum. W Pleszowie, za przygotowanie, ciemnicy, grobu, za
udział w liturgii Wielkiego Tygodnia. Panu Ryszardowi z żoną , pani Teresie, naszej
młodzieży Joannie i Jakubowi i wszystkim wiernym, za udział w procesji
Zmartwychwstania. Bóg zapłać.
W Krzesławicach – dziękuję za przygotowanie ciemnicy, groby za przygotowanie i udział
w liturgii Wielkiego Tygodnia, pani Elżbiecie, panu Romanowi i wszystkim, którzy brali
udział w procesji Zmartwychwstania. Bóg zapłać.

4. Trwa Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, do przyszłej niedzieli II Wielkanocnej
czyli niedzieli Miłosierdzia Bożego . Z tej racji w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.

5. Jutro Poniedziałek Wielkanocny – msze św. jak w niedzielę. Składka z dnia
jutrzejszego przeznaczona jest na Uniwersytet Jana Pawła w Krakowie.

6. Jest nowy „Gość Niedzielny” – a w nim tajemnica Zmartwychwstania oczami Marii
Magdaleny oraz zwyczaje świąteczne w Polsce, jest też miesięcznik „ Promyczek
Dobra” dla dzieci, a w nim „Tryptyk Miłosierdzia”

7. Dziś pierwsza rocznica śmierci śp. Ks. Stanisława Wajdziaka – naszą modlitwą, podziękujmy
mu za jego 20 letnią posługę w naszej parafii.

8. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii.