STRONA GŁÓWNA / OGŁOSZENIA / NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – 11.04.2021

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – 11.04.2021

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – 11.04.2021

1. Przypominam że w kościele obowiązuje nakaz noszenia maseczki. Zwolnieni są ci
którzy mają takie zalecenie lekarskie oraz dzieci do 5 lat. Proszę aby przestrzegać tych
zasad dla własnego i innych bezpieczeństwa. W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od
udziału we mszy św. Mamy ograniczoną liczbę osób w kościele, ale możemy też
uczestniczyć w liturgii na zewnątrz kościoła.

2. Niedzielę Miłosierdzia – główne uroczystości w Łagiewnikach. Na zakończenie mszy
św. odmówimy akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu.
Rozpoczyna się 77 Tydzień Miłosierdzia.

3. W środę 14.04 – obchodzić będziemy Święto Chrztu Polski – ustanowione przez Sejm
RP. Będziemy Bogu oddawać w opiekę naszą Ojczyznę.

4. W związku z zapotrzebowaniem na krew, zachęca się wszystkich chętnych do udziału
w akcji honorowego krwiodawstwa.

5. Od 01.04 rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny. Jest on obowiązkowy. Jak spełnić
ten obowiązek? – szczegóły na plakacie w gablocie.

6. Jest nowy „Gość Niedzielny” – a w nim min wywiad z autorem biografii Benedykta
XVI, która ukazała się w Polsce, oraz artykuły poświęcone kultowi Bożego Serca i
Bożego Miłosierdzia. Jest też miesięcznik „ Promyczek Dobra” dla dzieci, a w nim
„Tryptyk Miłosierdzia”. Jest też specjalny numer „Gośća” poświęcony św. Józefowi.

7. 13. 04 rocznica śmierci śp. Ks. Jana Hyca – pomódlmy się w jego intencji.

8. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii.