Matka Boska Szkaplerzna Królowa KarmeluMatka Boska Szkaplerzna

Szkaplerz karmelitański NMP z Karmelu jest bezpośrednio związany z zakonem i duchowością karmelitańską. Zgodnie z tradycją w 1251 r. Maryja ukazała się św. Szymonowi Stockowi,
generałowi zakonu i powiedziała: „Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”. Wtedy szkaplerzem nazywało się szatę wierzchnią, ubieraną na czas prac ręcznych, by nie ubrudzić habitu. Dziś tym mianem określamy dwa kawałki materiału z wizerunkami Jezusa i Matki Bożej z Karmelu noszone na szyi – jeden z nich spoczywa na piersiach, drugi na plecach czciciela Matki Boskiej z Karmelu.

Przyjęcie szkaplerza jest wyrazem chęci podążania za Maryją i naśladowania jej cnót (szczególnie cnoty czystości według stanu),
a także zobowiązaniem do zachowywania przykazań Bożych i życia w łasce uświęcającej.
Ma w tym pomagać codzienna modlitwa do Maryi i nabożeństwa wspólnot Bractwa Szkaplerznego.